Medlemsbetingelser

Mærket til din side

Anvendelse af Prismatch Mærket viser at en webshop har godkendte prismatch betingelser efter Prismatch Mærkets retningslinjer. Prismatch Mærket må kun anvendes på det tilmeldte domæne. Se vores retningslinjer for godkendelse her.

Anvender en webshop Prismatch Mærket uden at være tilmeldt, betragtes dette som uberettiget anvendelse af mærket, og kan sanktioneres med dagbøder á 200 DKK. Samme regler gælder, hvis en tilmeldt virksomhedsdrivende anvender mærket på andre domæner end det tilmeldte.

Det er ikke tilladt at ændre på Prismatch Mærkets forskellige ikoner. Dette betyder at der hverken må ændres på farver eller opstilling af elementerne.

Bindingsperiode og ikrafttræden

Medlemskabet træder i kraft så snart Prismatch Mærket modtager tilmelding fra den erhvervsdrivende. Medlemskabet løber i 12 måneder af gangen og fornyes automatisk indtil medlemskabet opsiges. 

Opsigelse

Opsigelse af medlemskabet sker ved en skriftlig meddelelse til Prismatch Mærket med 14 dages varsel til udgangen af medlemsperioden. Denne meddelelse skal sendes til info@prismatch-maerket.dk.

Opsigelse af medlemskab midt i abonnementsperiode berettiger ikke erhvervsdrivende til fuld- eller delvis tilbagebetaling. Man har ved opsigelse fuld ret til at annoncere med Prismatch Mærket på sin website, og tilhørende link fra www.prismatch-maerket.dk/ bliver stående til perioden udløber.

Rettigheder og misligholdelse

Prismatch Mærket forpligter sig til at tjekke den tilmeldte webshop for overholdelse af retningslinjer. Derudover forpligter vi os til at foretage løbende stikprøvekontrol af godkendte webshops uden varsel.

Hænder det at en virksomhedsdrivende ændrer sine prismatch betingelser eller besværliggør proces efter godkendelse, har Prismatch Mærket ret til at ophæve abonnementet. Ved ophævning af abonnement grundet misligholdelse, har den virksomhedsdrivende ikke krav på tilbagebetaling. 

Prismatch Mærket kan til en hver tid ændre i sine retningslinjer og krav for godkendelse. Retningslinjerne må ændres uden varsel og det er den erhvervsdrivenes ansvar at holde sine prismatch betingelser opdateres efter Prismatch Mærkets retningslinjer.

Alle rettigheder til konceptet, mærket m.v., herunder immaterielle rettigheder, i form af ophavsrettigheder, patenter, varemærkerettigheder, designrettigheder m.v., tilhører initiativet.

Prismatch Mærket påtager sig intet ansvar overfor den erhvervsdivde eller tredjemand, for om den erhvervsdrivend overholder retningslinjerne.

Prismatch Mærket har ret til at sende den tilmeldte virksomhedsejer relevante e-mails.

Erstatning

Ved tilmelding accepterer den erhvervsdrivende, at Prismatch Mærket ikke kan være erstatningsansvarlige, som følge af handlinger foretaget i forbindelse med Prismatch Mærket’s medlemsbetingelser og retningslinjer. Prismatch Mærket kan ligeledes ikke tage ansvar eller yde erstatning for skader, tabt fortjeneste eller lignende, til grunde for den virksomhedsdrivendes medlemskab hos Prismatch Mærket. 

Returret

Så snart tilmeldingen er sendt til os, frasiger du dig fortrydelsesretten, eftersom godkendelsesprocessen igangsættes øjeblikkeligt.