Om os

Helt grundlæggende eksisterer Prismatch Mærket for at sikre forbrugerne gode forhold, når de handler online. Efterson prismatch er et forholdsvis nyt fænomen i Danmark, og der er stor forskel på, hvordan virksomheder fortolker prismatch. Derfor har der hidtil ikke været nogen retningslinjer eller regler for, hvordan prismatch betingelserne skal udarbejdes. Dette vil vi lave om på! 

Altid gode prismatch betingelser

Alle webshops med Prismatch Mærket har godkendte prismatch betingelser.

Overskuelige prismatch processer

Webshops med Prismatch Mærket har simple og overskuelige prismatch processer.

Billigste priser på markedet

Webshops med Prismatch Mærket tilbyder altid de billigste priser på marked inden for betingelserne.

Problemet ved manglende prismatch retningslinjer

Eftersom der førhen ikke har været retningslinjer for, hvordan prismatch betingelser bør udarbejdes, er der desværre flere tilfælde med betingelser, som vi hos Prismatch Mærket ikke finder acceptable overfor forbrugerne. De få virksomheder med urimelige prismatch betingelser, sætter et dårligt lys, på et ellers rigtig godt koncept, der er med til at øge konkurrencen på det danske marked. Ud fra denne problemstilling har vi udviklet vores mission.

Vores mission

Vores mission er at skabe trygge rammer med acceptable betingelser for forbrugere, når de handler over nettet. Dette vil vi gøre ved at højne standarden for prismatch betingelserne på danske webshops.

Tryghed og gennemsigtighed

Prismatch Mærket sætter fokus på god kundeservice og gennemsigtige processer i virksomheden. Er Prismatch Mærket vist på en webshop, ved man som forbruger at tingene foregår på en ordentlig måde.

Sådan blev Prismatch Mærket skabt

Idéen bag Prismatch Mærket kom til live gennem udarbejdelse af prismatch betingelser for en webshop. Ud fra research og virksomhedens egne holdninger til god kundeservice, udviklede vi sammen fair prismatch betingelser, som både gavnede vores kunder og virksomheden selv.

Denne research viste bl.a. at en række virksomheder, udnyttede prismatch konceptet til deres fordel uden at være gavnende for deres kunder. Her blev vi opmærksomme på, at der manglede fælles retningslinjer for udarbejdelse af prismatch betingelser på det danske marked – retningslinjer som både er fordelagtige for forbrugerne såvel som virksomhederne.

Har du idéer til, hvordan vi gør betingelserne endnu bedre?

Kontakt os med dine forslag